Coaching

Spotkanie w cztery oczy, które daje mocne rezultaty. Wyznacza cele i wdraża działania, aby je osiągnąć. Szybciej, pełniej i bez tracenia czasu na przeszkody. To znakomite narzędzie rozwojowe, skoncentrowane na pytaniu: Jak chcesz, żeby było?

Z pomocą coachingu możesz osiągnąć upragnione cele w sferze zawodowej lub życiowej. Pracując ze mną możesz zawsze liczyć na indywidualne podejście, pełne zaangażowanie i potężną dawkę empatii. Często korzystam też z narzędzi wykraczających poza ramy tradycyjnego coachingu, aby jak najlepiej Cię wesprzeć.

W przeciwieństwie do pracy terapeutycznej, w coachingu skupiamy się na przyszłości i rozwoju. Szybkim rezultatom zdecydowanie sprzyja formuła jeden na jeden i koncentracja na celach i działaniu.

Coaching przyspiesza pojawianie się wyczekiwanych zmian, buduje większą świadomość i uskrzydla działania. Wspiera wyznaczanie celów i pomaga radzić sobie z każdą przeszkodą na drodze do ich osiągnięcia.

Do czego dążysz? Jak chcesz, żeby było? Co jest dla Ciebie ważne? Tak zwykle zaczynamy, a potem się dzieje. Dokładniej: Ty pozwalasz, żeby się działo.

Jak pracuję?

Moją rolą jest stworzenie dla Ciebie bezpiecznej przestrzeni i umiejętny dobór narzędzi, które przybliżą Cię do upragnionego rezultatu. Wychodzę z założenia, że wszystko już jest i wspieram Cię na drodze do odkrycia i budowania nowego lub domknięcia czegoś starego.

Bazując na wiedzy i własnym doświadczeniu, często korzystam z technik spoza tradycyjnego coachingu. Łączę różne metody i narzędzia, skupiając się na Tobie i Twoich potrzebach. Lubię, gdy jesteś dobrze zaopiekowany, to podstawa skutecznej współpracy.